Başkanın mesajı

Daha Aydınlık Yarınların İnşasında Güçlü bir Yapı Taşı ve Güvenilir Bir Ortak

MSK GRUP  olarak,kuruluşumuzdan bu yana geçen süre içinde kendimizi sürekli olarak geliştirmeye ve küresel değişimler paralelinde yenilemeye adadık. Bugünlere gelinceye değin sermaye, tecrübe ve kurumsal anlamda ciddi bir birikim oluşturmaya gayret ettik. 1992-2012 yılları arasında bu konularda dersimize iyi çalışarak bundan sonraki döneme ait hazırlıklarımızı şekillendirdik. Bu çerçevede hem finans sektörü, hem reel sektör, hem de hizmetler sektörüne yönelik önemli yatırımlarımız ve faaliyetlerimiz oldu. Bu çalışmalar sırasında potansiyel yatırım alanlarının belirlenmesinin önemini, konularında en iyilerle çalışmanın faydalarını, uluslararası yatırım ve iş yapma mekanizmalarının çalışma ilkelerini, kurumsallaşmanın anlam ve önemini kavradık.

Kızılkaplan Şirketler Grubu olarak kuruluşumuzdan bu yana edindiğimiz birikimler ışığında; güçlü fakat bir o kadar da esnek bir kurumsal yapı oluşturmak suretiyle gelişimimize en fazla katkıda bulunacak alanları tespit ederek yatırımlarımızı bu doğrultuda büyütmeyi, imkanlarımızı ve kaynaklarımızı bu yöne kanalize etmeyi birincil hedef olarak ortaya koyduk.

Her ne kadar biz özünde, Türkiye’nin geleceğine yatırım yapan, “Türkiye için varız” diyen bir Şirketler Grubu olsak da Türk girişimci ruhunun ve Türk yatırımcısının dünya liginde de kendisine mutlak suretle üst sıralarda yer bulması gerektiğini düşünüyor ve bu maksatla yatırım çalışmalarımızı küresel ölçekte planlıyoruz.

Yukarıda ifadesini bulan bu gerçekler ışığında Kızılkaplan Şirketler Grubu olarak kendimizi hem yarının güçlü Türkiye’sinin inşasında vazgeçilmez bir yapı taşı olarak görüyor; hem de global anlamda yapacağımız yatırımlarla dünya ekonomi sahnesinin önemli oyuncularından biri olmayı amaçlıyoruz. Bu önemli misyonun gereklerini yerine getirmek için ihtiyaç duyulan maddi ve manevi birikimleri, mali anlamdaki güçlü ve güven veren yapımızı ve kurumsallaşmamızı geride bıraktığımız 20 yıllık süreçte tamamlamış olduğumuza inanıyor; geleceğe umutla, güvenle ve inançla bakıyoruz. Bu irade ve azimle; başında olmaktan her zaman gurur duyduğum Kızılkaplan Şirketler Grubunun yeni dönemdeki başarısına güvenim tamdır.

Bu güven Türkiye’nin yarınlarına olan yüksek inancımdan ve mesai arkadaşlarımın kararlı, sonuç odaklı, yoğun ve özverili çalışmalarından feyz ve ilham almaktadır.

Mahmut Servet KIZILKAPLAN

Comments are closed